Биоритми, Критични дни

Biorhythms and critical days

BG EN
Тук трябва да попълните рождената си дата и периода, за който искате да видите критичните си дни
Please enter your birth date and the period you'd like to see your biocalendar
Тук може да проверите доколко Вашите биоритми съответстват с тези на друг човек.
Also, you can see your biorhythms conformity with another person.

* Колкото по-високи са амплитудите в графиката, толкова по-голямо е съответствието на фазите за конкретния цикъл.

* As higher are the graphics amplitudes, as greater are the phases conformity between you for the current cycles.

Малко инфо за биоритмите и критичните дни

От 50-те години в научните среди се говори за биоритмите с продължителност 23, 28 и 33 дни. По един или друг начин, те продължават да са актуални и днес. Често се казва, че на "еди-кого-си му влияе Луната", че "днес не му е добър ден". Тези заключения от ежедневните разговори, намират свое научно потвърждение в теорията за физическите, емоционалните и интелектуалните ритми.

Какво представляват те?

Д-р Флис от Берлинския университет установява, че през периоди от 23 или 28 дни се редуват редица оплаквания при пациентите. Появава се наименованието за 23-дневния цикъл – мъжки цикъл (или физически) и на 28-мия дневен цикъл – женски (или емоционален). Установява се също, че ражданията, боледуванията, смъртните случаи са през периоди кратни 23 или 28.

За 33-дневния цикъл се заговорва от д-р Лексфорд от Университета в Пенсилвания, който установява, че студентите усвояват качествено преподавания материал през период от 33 дни. Този цикъл става известен като интелектуален.

След като се изказва мнението, че циклите се определят от датата на раждане на човека, швейцарският инженер Фрю изработва първата скала за пресмятане на биоритмите.

В момента на раждане и трите цикъла са в нулева фаза. Те се променят по синусоиден закон. Това означава, че се изменат хармонично. Всеки цикъл има положителни критични и отрицателни критични дни. Пример ще дадем с емоционалния 28-дневен цикъл, който се съгласува с нервно-хормоналнота система. В положителната му половина, той провокира добро настроение, жизненост и общо добро психическо състояние. Във втората му половина, напротив, наблюдават се раздразнителност, нетърпимост към околните, избухливост. В такива дни е регистрирано увеличение на нещастните случаи.

Графиката, която генерира тази страница е спрямо Вашата рождена дата и на нея можете да видите положителните и отрицателните критични периоди за всеки един от циклите.

Биоритмите не са хороскоп и не предказват неизбежни събития. Те отразяват тенденции, които зависят от начина на живот на индивида.

Таблицата по-долу ви показва нагледно сферата на влияние на всеки цикъл и неговия "щастлив" и "нещастен" период. При изчиславане на биоритмине на даден човек, тази таблица ще ви ориентира във съответните фази.

Биоритъм Влияние Положителна фаза Отрицателна фаза
Физически Двигателна активност, физическа сила, устойчивост към болести Максимална енергия, понасяне добре на свръхнатоварвания Понижен физически тонус, снижена съпротивителност към заболявания.
Емоционален Настроение, интуиция, творчество Хармонични дни за работа с хора Повишена напрегнатост, лошо настроение
Интелектуален Мислене, остроумие, логика Творчески дни, лесно ориентиране в сложна обстановка, вземане на решения Вял и накъсан процес на мислене, несъсредоточеност, умствена отпадналост

According to the theory of biorhythms, a person's life is influenced by rhythmic biological cycles that affect his or her ability in various domains, such as mental, physical and emotional activity. These cycles begin at birth and oscillate in a steady (sine wave) fashion throughout life, and by modeling them mathematically, it is suggested that a person's level of ability in each of these domains can be predicted from day to day. The theory is built on the idea that the biofeedback chemical and hormonal secretion functions within the body could show a sinusoidal behavior over time.

Most biorhythm models use three cycles: a 23-day physical cycle, a 28-day emotional cycle, and a 33-day intellectual cycle. Although the 28-day cycle is the same length as the average woman's menstrual cycle and was originally described as a "female" cycle (see below), the two are not necessarily in any particular synchronization. Each of these cycles varies between high and low extremes sinusoidally, with days where the cycle crosses the zero line described as "critical days" of greater risk or uncertainty.

In addition to the three popular cycles, various other cycles have been proposed, based on linear combination of the three, or on longer or shorter rhythms.