Биоритми, Критични дни

Тук трябва да попълните рождената си дата и периода, за който искате да видите критичните си дни
Дата на раждане: . . г., Период от: . . г., Продължителност:
Тук може да проверите доколко Вашите биоритми съответстват с тези на друг човек.
Въведете неговата/нейната дата на раждане: . . г.
*Малките амплитуди в графиката ще означават разминаване в положителните и отрицателните фази за съответния цикъл.
Малко инфо за биоритмите и критичните дни

От 50-те години в научните среди се говори за биоритмите с продължителност 23, 28 и 33 дни. По един или друг начин, те продължават да са актуални и днес. Често се казва, че на "еди-кого-си му влияе Луната," че "днес не му е добър ден". Тези заключения от ежедневните разговори, намират свое научно потвърждение в теорията за физическите, емоционалните и интелектуалните ритми.

Какво представляват те?

Д-р Флис от Берлинския университет установява, че през периоди от 23 или 28 дни се редуват редица оплаквания при пациентите. Появава се наименованието за 23-дневния цикъл – мъжки цикъл (или физически) и на 28-мия дневен цикъл – женски (или емоционален). Установява се също, че ражданията, боледуванията, смъртните случаи са през периоди кратни 23 или 28.

За 33-дневния цикъл се заговорва от д-р Лексфорд от Университета в Пенсилвания, който установява, че студентите усвояват качествено преподавания материал през период от 33 дни. Този цикъл става известен като интелектуален.

След като се изказва мнението, че циклите се определят от датата на раждане на човека, швейцарският инженер Фрю изработва първата скала за пресмятане на биоритмите.

В момента на раждане и трите цикъла са в нулева фаза. Те се променят по синусоиден закон. Това означава, че се изменат хармонично. Всеки цикъл има положителни критични и отрицателни критични дни. Пример ще дадем с емоционалния 28-дневен цикъл, който се съгласува с нервно-хормоналнота система. В положителната му половина, той провокира добро настроение, жизненост и общо добро психическо състояние. Във втората му половина, напротив, наблюдават се раздразнителност, нетърпимост към околните, избухливост. В такива дни е регистрирано увеличение на нещастните случаи.

Графиката, която генерира тази страница е спрямо Вашата рождена дата и на нея можете да видите положителните и отрицателните критични периоди за всеки един от циклите.

Биоритмите не са хороскоп и не предказват неизбежни събития. Те отразяват тенденции, които зависят от начина на живот на индивида.

Таблицата по-долу ви показва нагледно сферата на влияние на всеки цикъл и неговия "щастлив" и "нещастен" период. При изчиславане на биоритмине на даден човек, тази таблица ще ви ориентира във съответните фази.

Биоритъм Влияние Положителна фаза Отрицателна фаза
Физически Двигателна активност, физическа сила, устойчивост към болести Максимална енергия, понасяне добре на свръхнатоварвания Понижен физически тонус, снижена съпротивителност към заболявания.
Емоционален Настроение, интуиция, творчество Хармонични дни за работа с хора Повишена напрегнатост, лошо настроение
Интелектуален Мислене, остроумие, логика Творчески дни, лесно ориентиране в сложна обстановка, вземане на решения Вял и накъсан процес на мислене, несъсредоточеност, умствена отпадналост